Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Tilfeldig utvalg

Her kan du bryne deg på et tilfeldig utvalg oppgaver hentet fra alle oppgavene til hele boken. Utvalget blir generert på nytt hver gang du åpner dokumentet.
Du kan klikke på Sjekk svarene-knappen og arbeide med det aktuelle utvalget så lenge du ønsker, eventuelt inntil alle oppgavene er korrekt besvart.

1. Hva menes med at organisasjonsteorien ofte betraktes som en "arkitektonisk" vitenskap:
2. Hva inngår i det boken definerer som organisasjonsatferd?
4. Hva er transaksjonskostnader?
5. Hvilke fire ansvarsforhold går vanligvis inn under begrepet "selskapets samfunnsansvar" ("corporate social responsibility"):
6. Hvilke ulemper rekkes ofte fram ved å ha en markedsbasert inndeling?
7. Hvilke syv sentrale koordineringsmekanismer er det vanlig å operere med?
8. Hva ligger i begrepet sosialisering?
9. I omgivelsenes nasjonale forhold regner vi ofte inn følgende.
10. Hva menes med strukturell konformitet?
11. Hva kjennetegner en rik kommunikasjonskanal?
12. Hvilke fem kriterier brukes ofte for å analysere en kommunikasjonskanals evne til å formidle et mangfold av signaler?
13. Hvilke antakelser ligger under det som ofte kalles perfekt rasjonalitet?
14. Hvilke krav settes ofte opp for at argumentasjon skal kunne føre til rasjonelle beslutninger?
15. I modellen som kalles "organisert anarki" kan de fire strømmene kobles på tre ulike måter. Hvilke?
16. Hva menes med en symbolsk beslutning?
17. Fullfør følgende setning: Jo mer utviklede og fastlagte kognitive kart vi har,?
18. Hva er logisk inkrementalisme?
19. Hvilke tre tilnærminger kan studier av ledelse inndeles i?
20. Teori om lederstil klassifiserer som regel lederstil ut fra to dimensjoner, det er i hvilken grad lederen: