Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Tilfeldig utvalg

Her kan du bryne deg på et tilfeldig utvalg oppgaver hentet fra alle oppgavene til hele boken. Utvalget blir generert på nytt hver gang du åpner dokumentet.
Du kan klikke på Sjekk svarene-knappen og arbeide med det aktuelle utvalget så lenge du ønsker, eventuelt inntil alle oppgavene er korrekt besvart.

1. Hva menes med at organisasjonsteorien ofte betraktes som en "arkitektonisk" vitenskap:
2. Hva menes med "emosjonelt arbeid"?
3. Hvilke fire ansvarsforhold går vanligvis inn under begrepet "selskapets samfunnsansvar" ("corporate social responsibility"):
4. Hva er de sentrale elementer i formell organisasjonsstruktur?
5. Hvilke ulemper rekkes ofte fram ved å ha en markedsbasert inndeling?
6. Hva menes med basisstruktur?
7. Hvilket av de følgende kjennetegn er karakteristisk for maskinbyråkratiet?
8. Hva er den mest sentrale styringsformen i entreprenørorganisasjonen?
9. Hva ligger i begrepet "ekvifinalitet"?
10. Vanligvis skilles det mellom to ulike typer maskinteknologi. Hvilke:
11. Hva er institusjonelle omgivelser?
12. Hva består den regulative søylen av?
13. Hvilke fordeler regner man ofte med som en følge av konkurranseutsetting?
14. Sosioteknisk teori argumenterer for at det bør legges opp til selvstyrte arbeidsgrupper basert på følgende prinsipper:
15. Hva betyr det at en kommunikasjonskanal er tidsuavhengig?
16. Hva fokuserer kognitiv læringsteori på?
17. Hva menes med "kognitive skjemaer"?
18. Hva menes med taus kunnskap?
19. Hvilke faser inngår i en rasjonell endringsprosess?
20. Teori om lederstil klassifiserer som regel lederstil ut fra to dimensjoner, det er i hvilken grad lederen: