Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Tilfeldig utvalg

Her kan du bryne deg på et tilfeldig utvalg oppgaver hentet fra alle oppgavene til hele boken. Utvalget blir generert på nytt hver gang du åpner dokumentet.
Du kan klikke på Sjekk svarene-knappen og arbeide med det aktuelle utvalget så lenge du ønsker, eventuelt inntil alle oppgavene er korrekt besvart.

1. Hva er målforskyvning?
2. Hva menes med matrisestruktur (internt nettverk)?
3. Hvilken hovedulempe trekkes ofte fram med desentralisert beslutningsmyndighet?
4. Hva innebærer styringsmekanismen sosialisering?
5. Henry Mintzberg argumenterer for at alle organisasjoner i varierende grad best?r av fem hoveddeler. Hvilke?
6. Hva menes med at en ansatt er profesjonell?
7. Hva menes med begrepet organisasjonskultur?
8. Hva henspeiler begrepet kulturell kongruens til?
9. Begrepet etikk har mange likhetstrekk med et av de sentrale elementene i organisasjonskultur. Hvilket?
10. Hva er karismatisk autoritet?
11. Hva ligger i begrepet "glasstaket"?
12. Konflikt går ofte gjennom et sett faser. Hvilke?
13. Hvilke antakelser ligger under det som ofte kalles begrenset rasjonalitet?
14. Hvilket av de følgende elementer er ikke sentralt i det James March kaller "konsekvenslogikk"?
15. I hvilken strukturell typologi antar man ofte er den som i størst grad hemmer læring?
16. Hvilke fem faser trekker Lyngdal fram som sentrale i alle organisasjonsutviklingsprosesser?
17. Hva er idealet i aksjonsforskning?
18. Det skilles ofte mellom ledelse og administrasjon. Hvilket av de følgende tre elementer regnes ikke som en del av det vi kaller administrasjon?
19. Hva er institusjonell ledelse?
20. Hvilke elementer inngår i det som kalles transaksjonsledelse?