Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Tilfeldig utvalg

Her kan du bryne deg på et tilfeldig utvalg oppgaver hentet fra alle oppgavene til hele boken. Utvalget blir generert på nytt hver gang du åpner dokumentet.
Du kan klikke på Sjekk svarene-knappen og arbeide med det aktuelle utvalget så lenge du ønsker, eventuelt inntil alle oppgavene er korrekt besvart.

1. Hva menes med en evidensbasert tilnærming:
2. Hva er en visjon:
3. Hva er definisjonen på en organisasjons effektivitet?
4. Hva menes med begrepet produktivitet?
5. Hvordan påvirker informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) graden av sentralisering i en organisasjon?
6. Vanligvis påstås det at artefakter består av tre hovedelementer. Hvilke?
7. Hva er legal autoritet?
8. Vanligvis skiller vi i organisasjonsteorien mellom to ulike typer omgivelser. Hvilke?
9. Hva består den regulative søylen av?
10. Hva menes med ordninger som ofte går under betegnelsene "joint ventures" eller "capital ventures"?
11. Hva menes med det som i forventningsteorien kalles "valens"?
12. Hvilke positive effekter følger ofte med å trekke ansatte mer med i beslutningsprosesser?
13. Hvilke trekk ved situasjonen er det som kan tenkes å påvirke beslutningsatferd?
14. Hva er en beslutningsprosedyre?
15. Hvilke krav settes ofte opp for at argumentasjon skal kunne føre til rasjonelle beslutninger?
16. Hva menes med begrepet sti-avhengighet?
17. Når sier vi at læring finner sted i organisasjoner?
18. Hva forutsetter organisatorisk læring?
19. Hva er en "kunnskapsaktivist"?
20. Det skilles ofte mellom ledelse og administrasjon. Hvilket av de følgende tre elementer regnes ikke som en del av det vi kaller administrasjon?