Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 11

Endring av organisasjoner
1. Hva er bokens definisjon på organisatorisk endring?
2. Hva menes med en endring som omtales som evolusjon?
3. Hva menes med en endring som omtales som revolusjon?
4. Hva menes med at en endring er reaktiv?
5. Hva menes med at en endring er proaktiv?
6. Hva menes med et deterministisk perspektiv på endring?
7. Hva er de fire perspektivene på endring som skisseres i boken?
8. Hva er det sentrale elementet i perspektivet på endring som omtales som «livssyklusperspektivet»?
9. Hva kjennetegner det enkelte kaller en «multistandardorganisasjon»?
10. Hvilken av de følgende forhold trekkes ikke fram som en årsak til motstand mot endring?
11. Hva ligger i begrepet diktatorisk endring?
12. Hva er hovedelementet i karismatisk omforming?
13. Hva er logisk inkrementalisme?
14. Hva slags forutsetninger bygger organisasjonsutvikling (OU) på?
15. Hvilke tre faser trekker Lewin fram som sentrale i alle organisasjonsutviklingsprosesser?
16. Hva er de mest sentrale grunnene til å studere endring i organisasjoner?
17. Hva kan innholdet i en endring være?
18. Hvordan defineres en radikal organisasjonsendring?
19. Hvilke faser inngår i en planlagt endringsprosess?
20. Hva er en endringsagent?
21. Hva er ambidekstre organisasjoner?
22. Hvilke tre typer ambideksteritet beskrives i boken?