Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 12

Ledelse i organisasjoner
1. Studier av personlighetstrekkene til gode ledere gir ingen klare konklusjoner. Men mye tyder på at gode ledere kjennetegnes ved:
2. Teori om lederstil klassifiserer som regel lederstil ut fra to dimensjoner, det er i hvilken grad lederen:
3. Hva er ledergitteret?
4. Hva er situasjonsbetinget ledelsesteori?
5. Hva er Hersey og Blanchards ledelsesteori?
6. Hva ligger i en konsulterende lederstil?
7. Fiedler opererer med noe han kaller «en meget fordelaktig situasjon for lederen». Hva kjennetegner denne situasjonen?
8. Fiedler hevder at hvis lederen står i en meget fordelaktig situasjon, bør han eller hun velge en lederstil som er:
9. Hva er institusjonell ledelse?
10. Hvilke elementer inngår i det som kalles transaksjonsledelse?
11. Hvilke elementer inngår i det som transformasjonsledelse?
12. Hva er de mest sentrale grunnene for å studere ledelse?
13. Hva er bokens definisjon på ledelse?
14. Hva er direkte ledelse?
15. Hvilke fem innfallsvinkler kan benyttes for å studere ledelse?
16. Hvilke ferdigheter benyttes ofte for å analysere ledere?
17. Hva er det sentrale utgangspunktet for teorier som går under overskriften «relasjonell ledelse»?
18. Hva er en lederrolle?
19. Mintzberg definerer at alle ledere må forholde seg til andre aktører på tre nivåer. Hvilke?
20. Mintzberg hevder også at den økte betydningen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi har påvirket lederes hverdag på en spesiell måte. Hvilken?
21. Hva er spesielt viktig for ledere i virtuelle organisasjoner eller team?
22. Hvilke forhold kan medvirke til å nøytralisere effekten av ledelse?