Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 8

Kommunikasjon i organisasjoner
1. Hva er kommunikasjon?
2. Hva innebærer det i en kommunikasjonssammenheng å kode en melding?
3. Hvilke av de følgende informasjonskanaler regnes som den rikeste?
4. Hvilke av de følgende informasjonskanaler regnes som den minst rike?
5. Hva ligger i begrepet informasjons-asymmetri?
6. Hva menes med vertikal kommunikasjon?
7. Hva menes med horisontal kommunikasjon?
8. Fullfør setningen: Jo flere hierarkiske nivåer en organisasjonsstruktur har, desto …:
9. Hva skjer ofte når informasjon skal sendes fra medarbeidere til ledelse?
10. Hva er det ofte som undertrykker kommunikasjon og svekker muligheten for korrektiver i samhandlingen mellom ledelse og ansatte?
11. Hvilke av de følgende tre utsagn er korrekte?
12. Hvilken situasjon er det som ofte krever en tett horisontal kommunikasjon?
13. Når oppstår ofte rykter i organisasjoner?
14. Hvilket av de følgende tre informasjonsnettverk regnes å være best tilpasset til en gruppe som skal løse en kompleks oppgave?
15. Hvilket av de følgende tre informasjonsnettverk regnes å være best tilpasset til en gruppe som skal løse en enkel oppgave?
16. Hvordan påvirker en person som inntar rollen som «dørvakt», kommunikasjonen i en organisasjon?
17. Hvordan påvirker en person som inntar rollen som «kosmopolitt», kommunikasjonen i en organisasjon?
18. Hvordan påvirker en person som inntar rollen som «liaison», kommunikasjonen i en organisasjon?
19. Hva betyr det at en kommunikasjonskanal er tidsuavhengig?
20. Hvilke problemer sliter ofte virtuelle team med?
21. Hva er de mest sentrale grunnene til å studere kommunikasjon?
22. Hvilke elementer er sentrale i en kommunikasjonsprosess?
23. Hva er definert i boken som «effektiv kommunikasjon»?
24. Hva kjennetegner effektiv kommunikasjon?
25. Hva kjennetegner en rik kommunikasjonskanal?
26. Chester Barnard hadde et klart syn på småprat i organisasjoner. Hvilket?
27. Studier av kommunikasjonsnettverk baserer sine funn på data om:
28. Hva er et «strukturelt hull» i et kommunikasjonsnettverk?
29. Ekstern kommunikasjon – kommunikasjon mellom organisasjon og omgivelser – er spesielt viktig for følgende:
30. Fremveksten av sosiale medier har ført til at kommunikasjon er blitt: