Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 1

Bokens overordnede perspektiv
1. Hvilke hensikter har vanligvis organisasjonsteorien:
2. Hva menes med at organisasjonsteorien ofte betraktes som en «arkitektonisk» vitenskap:
3. En organisasjon defineres ofte som:
4. Hva menes det med at organisasjoner er produksjonssystemer?
5. Hvilke aktiviteter inngår i det som i boken kalles «transformasjonsprosessen»:
6. Hva inngår i det boken definerer som organisasjonsatferd?
7. Hvilke fire sentrale atferdstyper konsentrerer boken seg om:
8. Hva skiller organisasjonsatferd fra annen atferd?
9. Hvilke forhold inngår i det boken kaller «de formelle og uformelle elementer» i organisasjoner?
10. Hvorfor er omgivelser viktige for organisasjoner:
11. Følgende hovedelementer inngår i bokens modell for overordnet perspektiv:
12. Hva menes med at sosiale systemer er indeterminerte?
13. Hva er definisjonen på tjenesteproduksjon?
14. Hva er definisjonen på vareproduksjon?
15. Hva er det viktigste skillet mellom offentlige og private organisasjoner:
16. Hvilke argumenter kan fremmes for å hevde at offentlige organisasjoner er svært forskjellige fra private organisasjoner:
17. Hva menes med begrepet «sosialt» i definisjonen av hva en organisasjon er?
18. Hva menes med begrepet «system» i definisjonen av hva en organisasjon er?
19. Hva er det som kjennetegner organisasjoners formelle elementer?
20. Hvordan påvirker digitalisering og informasjonsteknologi skillet mellom vare- og tjenesteproduksjon?
21. Hva er definisjonen på en «industriell revolusjon»?